Branchenorm en NEN-norm

Hybrides en Elektrische voertuigen zijn uitgerust met een High Voltage-systeem. Dit systeem werkt met spanningen die vele malen hoger zijn, dan een mens verdragen kan. Daarom is het belangrijk te weten hoe je met deze hoge voltages omgaat in de werkplaats of bijvoorbeeld bij een ongeval. 

Medewerkers van bedrijven die met hybride en elektrische voertuigen werken, moeten de Branchenorm of de richtlijn NEN 9140 kennen en daarnaar handelen. De Branchenorm Veilig werken aan Hybride- en EV is onlangs in het leven geroepen op verzoek van de BOVAG en de RAI. Deze normen komen uitgebreid aan bod tijdens de trainingen Veilig werken. 

Veilig werken

Iedereen die met deze voertuigen werkt, moet weten hoe het elektrisch circuit functioneert. Dat geldt uiteraard voor technici die werken met het HV-systeem, maar ook voor alle andere medewerkers.
 
Technici die niet aan het HV-systeem werken, moeten weten hoe ze het systeem spanningsvrij maken. Speciaal voor deze technici bieden we een cursus Veilig werken aan van een halve dag.  
 
Ook verkopers en receptionisten moeten weten hoe het systeem werkt. Zij moeten klanten adviseren over hybride en elektrische auto’s en uitleggen wat je wel kunt aanraken en wat niet. Voor verkopers, receptionisten en arbo-verantwoordelijken bieden we speciaal een online cursus Veilig werken aan van 45 minuten.

Praktijktraining Veilig werken

Hybridetechniek en EV

Tijdens de cursus Hybridetechniek Basis leren monteurs hoe ze technische handelingen en reparaties moeten verrichten aan het HV-systeem en doen ze flink wat systeemkennis op. De cursus Hybridetechniek Gevorderd gaat een stapje verder. Tijdens deze training leren monteurs metingen te verrichten aan het HV-systeem en komt ook het stellen van diagnoses aan bod.
Hybridetechniek BasisHybridetechniek Gevorderd